Adverti horiz upsell

gun 3D Model

Mauser K-98 rifle - WWII German 3D model

License
$20.00

  • Check 16 Highend3d Quality Checked
  • Check 16 Free Format Conversions
  • Check 16 Purchase Guarantee
  • Check 16 Support Included

Compatibility

Formats

  • Other
  • 3ds Max (.max) - v2014

Specifications

MaterialsYes
TexturesYes
Includes Normal MapYes
GeometryPolygonal
Polygons7877
Vertices5570
Detail Levellow
Avg. Textures Res.4k

History

Created:02/20/2019
Last Modified:
Total Size of Files: 21.1 MB

Mùi hình chữ nhật K-98 - Mô hình 3D WWII của Đức

Mô hình này là một trong những ngôi sao của họ. Một phần của chúng tôi là một trong những thứ khác nhau. Không có sự kiện, số sê-ri, vv. Các điểm tham quan khá chung chung với một trong những từ ở và sau đó trong khi ở. Các chi trong phần mềm của bạn Tác dụng nghệ thuật Trong trọng số 14, phần mềm và phần mềm, có ít nhất 100 phần trăm của Mauser K98. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế vào năm 1898.Free File Conversions: Need this 3d model in another format? please Contact Support to verify we can provide the format you need.

More Items from author lee.kyzun88@gmail.com:

Show all 23 items from lee.kyzun88@gmail.com