Adverti horiz upsell

rail 3D Model

Subway train 3D model

License
$20.00

  • Check 16 Highend3d Quality Checked
  • Check 16 Free Format Conversions
  • Check 16 Purchase Guarantee
  • Check 16 Support Included

Compatibility

Formats

  • OBJ (.obj)
  • 3ds Max (.max) - v2014
  • 3D Studio (.3ds)
  • Other
  • Autodesk FBX (.fbx)

Specifications

MaterialsYes
TexturesYes
Includes Normal MapYes
GeometryPolygonal
Polygons75354
Vertices68945
Detail Levellow
Avg. Textures Res.2k

History

Created:12/23/2018
Last Modified:
Total Size of Files: 72.2 MB

Mô hình tàu điện ngầm 3D

Mô hình chi tiết chính xác chất lượng cao với tất cả các bản đồ và vật liệu đi kèm. Được mô hình hóa trong 3ds Max 2014 và được hiển thị trong V-Ray. Cảnh Max và Maya với thiết lập ánh sáng. Cảnh Max và Maya sẵn sàng kết xuất. Tất cả các vật liệu và kết cấu bao gồm. Bao gồm tập tin gói Autodesk.Free File Conversions: Need this 3d model in another format? please Contact Support to verify we can provide the format you need.

More Items from author lee.kyzun88@gmail.com:

Show all 23 items from lee.kyzun88@gmail.com