Adverti horiz upsell

New s CNC 3d Print relief in STL file format Bodhidharma 3D Model

New 3D models CNC 3d Print relief in STL file format Bodhidharma

License
$100.00

  • Check 16 Highend3d Quality Checked
  • Check 16 Free Format Conversions
  • Check 16 Purchase Guarantee
  • Check 16 Support Included

Compatibility

Formats

  • ZBrush (.ztl) - v1.0
  • 3D Studio Max plugin (.dl*) - v1.0
  • OBJ (.obj) - v1.0
  • Other - v1.0

Specifications

RiggedYes
Includes Normal MapYes
GeometryOther
Polygons1
Vertices1
Detail Levelhigh
Avg. Textures Res.>8k

History

Created:10/22/2017
Last Modified:
Total Size of Files: 528 MB

Keywords

shipping, font, Buddhism, Tibet, God

Các mô hình 3D mới 3D in 3D In cứu trợ theo định dạng STL Bodhidharma

1 Hình tượng 3D Buddist arhat rất chính xác và thực tế. bao gồm STL, OBJ, ZTL và các tập tin JDP
Nó có độ phân giải rất cao, triangulated. Mô hình 3d Bodhidharma này. Không có kết cấu khác và bản đồ bao gồm.

vui lòng liên hệ Hỗ trợ để xác minh chúng tôi có thể cung cấp định dạng mà bạn cần.Free File Conversions: Need this 3d model in another format? please Contact Support to verify we can provide the format you need.